18 વર્ષ થી વધુ વયના નાગરિકો માટે કોવિડ વેક્સિનેશન માટેનું રજિસ્ટ્રેશન 28 એપ્રિલથી શરૂ થશે.

વેક્સિન ના રજિસ્ટ્રેશન માટે ના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે:

1) https://selfregistration.cowin.gov.in
આ લિંક ઓપન કરી રજિસ્ટ્રેશન પોટૅલ પર જઈ Registration નો વિકલ્પ પસંદ કરો.

2) તમારો મોબાઈલ નંબર type કરો અને Get OTP પર ક્લિક કરો.

3) તમારા મોબાઈલ નંબર પર OTP આવશે, જે 180 સેકન્ડમાં type કરી સબમિટ બટન દબાવો.

4) OTP સબમિટ કરતા જ નવું પેજ ખુલશે, જેમાં તમારી વિગતો ભરવાની રહેશે.

5) કોઈપણ એક: ફોટો આઇડી માટે આધાર નંબર, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાનકાર્ડ, પાસપોર્ટ, પેન્શન પાસબુક, એનપીઆર સ્માર્ટ કાર્ડ કે વોટર આઇડી પણ માન્ય રહેશે.
તેમાંથી કોઈ એક વિકલ્પ પસંદ કરી આઇડી નંબર લખો.

6) તમારું નામ, જાતિ, જન્મ તારીખ જણાવો / type કરો.

7) ત્યારબાદ નજીકનું કોવિડ વેક્સિનેશન સેન્ટર પસંદ કરવાનો વિકલ્પ મળશે: તમને અનૂકુળ સેન્ટર ની પસંદગી કરો.

8) સેન્ટર સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમને અનુકૂળ સમય નો સ્લોટ પસંદ કરો.

9) તમારા મોબાઈલ પર રજિસ્ટ્રેશન થયાનો મેસેજ આવશે.

૧૦) એક મોબાઈલ નંબર પર ૪ વ્યક્તિનું રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકશે.

Please note:
01: Israel, Britain, USA have opted for aggressive vaccination and could overcome the pandemic (new positive cases, cases under treatment and mortality rate have been at bottom).
02: India : Around 250 front line warriors have lost their lives during the first wave (before vaccination). But have no fetal case recorded in the second wave (after vaccination).
03: If after Vaccination one becomes positive, may have mild / moderate (not severe) symptoms; may not damage lungs, and may not have to admit to the hospital (except comorbidity and late treatment).
04: Data: Up to 20-04-2021:
Covaxin : 0.04% people infected after first dose and 0.04% people infected after both the shots.
Covishield : 0.02% people infected after first shot and 0.03% people infected after both the shots.
05: To overcome the following wave / waves 70% population should be vaccinated.
Please note: The Gujarat Government has decided to offer free vaccination to the citizens with age 18+, have placed orders for 1 Crore doses of Covishield and 50 Lakhs Covaxin doses.

Please register yourself and motivate your friends for the vaccination.

Government Commerce College, Gandhinagar was established in 1970 with a view to impart quality education to students from all the sections of the society. Our college is situation in the heart of Capital city of Gujarat, Gandhinagar. It is affiliated to Gujarat University institution.

The objective of our college is to serve society and contribute to the development of the nation by imparting quality education to the students.

Our college has a beautiful building with 18 spacious classrooms, different cabins for Principal, HODs and administrative offices, Gymnasium, Sports room, Ladies Room, NSS, NCC rooms, Tally Lab, Digital lab, Hostel, Seminar cum Auditorium Hall, Spacious Library with huge reading space having a seating capacity of 250 students. College has also a big playground and beautiful auditorium. Apart from all, college has a lush green garden campus.

Our college is 2F and 12B recognized institution by UGC.

Our college offers two programs 

1) Bachelor of Commerce in Accountancy and Auditing (offered since 1970)

2) Master of Commerce with in specialisation in Costing (offered since 1983).

Our college has always achieved remarkable results in academic, curricular and extracurricular activities. Our students have made us proud in the field of sports, cultural, social and academic activities.

Our college is well connected with the road and bus-stand in nearby the college as a result most of the students travel by public transport.

Principal's Message

Government Commerce College is managed by the Education Department, Government of Gujarat. Teaching and learning is a lifelong and dynamic process. “We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future”.

-Dr.Amitkumar Sutaria

Principal (GES Class-I)

E-Learning